2017

ZAPISY  „DZIKI WEEKEND – NOC, DZIEŃ i EKSTREMALNY 18-20. 08. 2017r.

REGULAMIN
FESTIWAL BIEGÓW W ZACHODNIOPOMORSKIM –  ,,DZIKI WEEKEND 2017”

18-20.08.2017r.

 1. CEL ZAWODÓW

– popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej 
– popularyzacja biegów rekreacyjnych, z przeszkodami oraz przełajowych
– zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia
– promocja Starostwa i Miasta Police oraz walorów przyrodniczych Puszczy Wkrzańskiej
– rozwój przełajowych imprez biegowych w woj. zachodniopomorskim
– popularyzacja sportów w służbach mundurowych

 1. ORGANIZATOR i KONTAKT

– Wojciech Bobrowski – główny dyrektor biegu tel. 506 013 223
–  Izabela Bobrowska – zastępca dyrektora Tel. 512 287 119,                                                                     – Piotr Lewandowski – nocleg i delegacja 783 107 081
– Stowarzyszenie Klub Biegowy Dzik – Organizator Biegu                                                                          
-12 Brygada Zmechanizowana Szczecin – Główny Współorganizator                                                         – Państwowa Straż Pożarna Police – Współorganizator
– Jacekbiega Team Warszawa – Partner Biegu
– Starostwo Powiatowe Police – Partner Główny Biegu
– Gmina Police – Partner Biegu
– Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Trzebież –Partner Biegu
KONTAKT e-mail:
biegszlakiemdzika@gmail.com                                                                                                        Strona:  www.kbdzik.pl

 1. TERMIN,  MIEJSCE I NAZWY

Zawody odbędą się w dniach 18-20 sierpnia 2017 r. w miejscowości m. Police, woj. zachodniopomorskie
START oraz META wszystkich biegów: polana obok stadionu LA ul. Piaskowa 97, Police.

18.08.17r.  – START godzina 21:45 , VII „Nocny Bieg Szlakiem Dzika” – Noc 5km (obowiązkowe czołówki lub inne źródło oświetlenia)

19.08.17r.  – START godzina 12:15 ,  VI „Bieg Szlakiem Dzika” przełajowy 10km, START godz. 12:50 Nordic Walking 10 km – Biegi Otwarte i towarzyszą III „Przełajowe Mistrzostwa Polski i woj. Zachodniopomorskiego Strażaków na 10 kilometrów”.                                  Biegi dla dzieci IV „Bieg Szlakiem Małego Dzika” STARTY: przedszkolaki godz.10:50 (100m.), kl. I- III godz.10:55(ok.200-250m.),, kl. IV – VI godz.11:05(400m.), gimnazja kl. I-III godz.11:20 (1 mila)  – w biegach dla dzieci start bezpłatny

20.08.2017r. – START godz. 11:15, II „Ekstremalny Dzikobieg” trasa z przeszkodami 7,5km i dodatkowa rywalizacja w III ”Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w biegu ekstremalnym na 7,5 kilometra”

 1. TRASA.

18.08.17r.   –  VII „ Nocny Bieg Szlakiem Dzika” (jedna pętla), Nordic Walking.

Urozmaicona trasa leśna: udeptane ścieżki, długie podbiegi i zbiegi, wąwozy, doliny, rowki z małą ilością wody, liście, szuter, błoto, piasek

Dystans: 5 km NOC: głównie przez las – (obowiązkowe czołówki lub inny źródło oświetlenia) – ( LIMIT pokonania trasy 1h 15′ )

19.08.17r.   –  VII „Bieg Szlakiem Dzika”, III” Przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków”, Nordic Walking

Dystans: 10 km = pętla 5 km x 2 (LIMIT pokonania trasy 2h 30′)

Urozmaicona trasa leśna: udeptane ścieżki, długie podbiegi i zbiegi, wąwozy, doliny, rowki z małą ilością wody, liście, szuter, błoto, piasek

20.08.2017r.  –  III „Ekstremalny  Dzikobieg”  dystans: 7,5 km ( LIMIT Czasowy 2h dla zawodnika)

Przeszkody: rowy, tunele, ściany 2,5; 2,7; 1,2  metra, liny, glina, podbiegi błotne, opony, runda górska z kłodą, druty, wozy wojskowe, woda, przeszkody z napięciem, błoto, błotne ściany, ślizgawka,  wąwozy strome, bagna  i wiele niespodzianek.

 1. – KARA (1) DOLICZONY CZAS KARNY 5 MIN. (za zejście z linii trasy oraz nie wykonania polecenia zamiennego w całości tzw. kary) 
 2. – KARA (2) DYSKWALIFIKACJA  (ZNACZNE CELOWE SKRÓCENIE TRASY LUB NIE WYKONANIE CAŁKOWITEJ KARY DYSKWALIFIKUJE ZAWODNIKA AUTOMATYCZNIE – W TYM PRZYPADKU KARA NR 1 NIE JEST BRANA POD UWAGĘ)                                                                                                                                                                                                      
 1. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

18.08.17r. (godz. 17:00 do 21:10)

19.08.17r. (godz. 8:30 do 11:15)

20.08.17r. ( godz. 8:00 do 10:45)

 1. Piaskowa 99, SP8 Police – WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH                                                                                                    

18.08.2017.  –  VII „Nocny Bieg Szlakiem Dzika”

   17.00 – otwarcie biura zawodów (budynek SP Nr8 ul. Piaskowa 99, Police)

   21.10 – zamknięcie listy startowej biegu głównego

   21.45 – Start Ostry Polana obok OSiR-u ul. Piaskowa 97,  Biegu Głównego i Nordic   Walking 5 km

   23.00 – wręczanie nagród

   23:15 – zamknięcie biura zawodów

19.08.2017. – VII „Bieg Szlakiem Dzika” III „Przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków” na dystansie 10km

   8.30 – otwarcie biura zawodów (budynek SP Nr8 ul. Piaskowa 99, Police)

   11.15 – zamknięcie listy startowej do Biegu Głównego

   10.50 – 11.20 – starty poszczególnych biegów dla dzieci w ramach  IV Edycji ,,Biegu Szlakiem Małego Dzika”

   12.15 – Start Ostry do Biegu Głównego oraz Przełajowych MP Strażaków – dystans 10 km

   12.50 – Start do Biegu Nordic Walking – dystans 10 km

   15:00 – 16.00 – PIECZENIE DZIKA 🙂

   13:30 – 15:30  – Wydawanie obiadu

   15.30 – wręczanie nagród

   16.55 – zamknięcie biura zawodów

   17:00-  BEZPŁATNA WYCIECZKA DLA UCZESTNIKÓW ”Dzikiego Weekendu”. W programie m.in. zwiedzanie TOEE w Zalesiu, Nowe Warpno oraz Trzebież  – wycieczka dla uczestników Weekendu.                                                                        

20.08.2017 – III „Ekstremalny Dzikobieg”, III „Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w  biegu ekstremalnym na 7,5km.

   8.00 w dniu 21.08.16r. – otwarcie biura zawodów (budynek SP Nr 8 ul. Piaskowa 99, Police)

  10.15 – zamknięcie listy startowej biegu głównego

   11.15 – Start Ostry do Biegu Głównego 1 grupy 40 osobowej , kolejne FALE startują odpowiednio co 8 minut, (UWAGA PRZYDZIAŁ DO FALI JEST WEDŁUG KOLEJKI W SEKTORACH – ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO MOŻLIWOŚCI PRZYDZIELENIA PIERWSZYCH 2 FAL DLA LIDERÓW WYŁONIONYCH PO RYWALIZACJI Z 2 DNI).

   13:00 – 15.40 – wydawanie obiadu

   15.45 – wręczanie nagród oraz losowanie nagród

   17.00 – zamknięcie biura zawodów

 1. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:

– Dokonają elektronicznego zgłoszenia i opłat startowych, za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.dzikiweekend.pl odnośnik ZAPISY.  (UWAGA: Zapisy do biegu będą również możliwe w dniu 18-20.08.2017 r. w biurze zawodów w dniu startu ). UWAGA LIMIT startujących w każdym dniu 700 osób opłaconych  (18.08.2017 – 700 osób, 19.08.2017 – 700 osób, 20.08.2017 – 700 osób) 
–  Zapisy elektroniczne dokonujemy do dnia 13.08.2017br. włącznie, zapisy dzieci z zapewnionym medalem do 01 sierpnia 2017r. na www.dzikiweekend.pl – Link ZAPISY.
– Ukończyli 18 rok życia odpowiednio do biegu do dnia 20.08.2017 r. (start w biegach głównych)
– Ukończyli 16 rok życia i przedstawią pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na start w biegu głównym, młodsi zawodnicy poniżej 16 roku życia w dniach 18-19 sierpnia 2017 r. mogą wystartować z rodzicem lub opiekunem prawnym.
– Edycja Nocna wymagane czołówki lub inny źródło oświetlenia.
– Przedstawią zaświadczenie lekarskie o zdolności do czynnego uczestnictwa w przełajowych biegach długodystansowych lub podpiszą oświadczenie o takiej zdolności i starcie na własną odpowiedzialność
– Odbieranie pakietów obowiązkowo przedstawiamy dowód osobisty i legitymację służbową (w przypadku startu w MP kat. służb mundurowych takich jak (Siły Zbrojne, Straż Graniczna, Policja, ŻW, Służba Celna, AW, ABW, Straż Pożarna, Służba Więzienna, BOR, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna, Straż Miejska)                                                          – pakiety odbieramy za inną osobę wyłącznie na imiennym oświadczeniem i z dowodem osobistym.  

 1. KATEGORIE 

18.08.2017r. VII ”Nocny Bieg Szlakiem dzika” – noc 5km

OPEN Miejsca 1-3 Mężczyźni i Kobiety

Nordic Walking 1-3 Mężczyźni i Kobiety

Punktacja za miejsca jest liczona do Całej Edycji „Dzikiego Weekendu 2017”

19.08.2017r. VII ”Bieg Szlakiem Dzika” 10km

Kobiety / Mężczyźni – miejsca 1 – 3 OPEN

K/M – 1 16 – 29 lat  (1988-2001)

K/M – 2 30 – 39 lat  (1978-1987)

K/M – 3 40 – 49 lat  (1968-1977)

K/M – 4 50 – 59 lat  (1958-1967)

K/M – 5 60 lat +      (<1957)

Kategoria „Mundurowi” – Kobiety miejsca 1 – 3 oraz Mężczyźni miejsca 1 – 3

Kategoria ‘’Przełajowe Mistrzostwa Wojewódzkie Strażaków’’ – Miejsca OPEN 1 – 3

Kategoria ‘’Przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków’’ – Miejsca OPEN 1 – 3

KATEGORIA Nordic Walking:

K/M – 1 16 – 29 lat  (1988-2001)

K/M – 2 30 – 39 lat  (1978-1987)

K/M – 3 40 – 49 lat  (1968-1977)

K/M – 4 50+ lat  (<-1967)

Kategoria „drużyna”: minimum 3 osoby (do klasyfikacji liczą się najlepsze trzy miejsca). Uwaga! DRUŻYNĘ do klasyfikacji zgłasza kapitan podając imiona i nazwiska wszystkich członków drużyny w dniu odbioru pakietów 18-20.08.2017r.

Kategoria „Rodzina” Miejsca 1-3 w każdej KATEGORI – Kolejność w klasyfikacji rodzinnej ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez rodzinę. Punkty przyznawane będą za zajęte miejsca w klasyfikacji OPEN Mężczyzn/Kobiet. Zwycięzcą zostaje rodzina, która uzbiera najmniejszą ilość punktów.

Np. Kat. M+K Rodzinna –  ‘’Kowalscy’’

Mężczyzna zajął miejsce 3 Open oraz Kobieta miejsce 7 Open – Suma ich Pkt. łącznie wynosi 10.

Rodzina ‘’Nowaki’’ – Pani miejsce 2 Open a Pan uplasował się na miejscu 4. Więc miejsce 2 i 4 Open – suma ich Pkt. łącznie wynosi 6.

Zwycięzcą zostaje rodzina ‘’Nowaków’’.

Tak są liczone też PKT. w Kat. (M + M), (K + K)

Rodzinę do klasyfikacji w Kat. RODZINA (K+K), (M+M) lub (K+M) zgłasza kapitan rodziny podając imiona i nazwiska wszystkich członków rodziny w dniu odbioru pakietów.  

Kategoria „Mieszkaniec Powiatu Polickiego”: najlepsze 1-3 miejsca

Kategoria Przedszkolaki miejsca 1-6

Kategoria Klasy I-III miejsca 1-6

Kategoria Klasy IV-VI miejsca 1-6

Kategoria Gimnazjum kl. I-III miejsca 1-6

20.08.2017r. Ekstremalny 7,5 km

OPEN Miejsca 1-3 Mężczyźni i Kobiety

Kategoria Mistrzostw Polski Służb Mundurowych – Kobiety miejsca 1 – 3 oraz Mężczyźni miejsca 1 – 3 uczestnik zobowiązany jest przedstawić legitymację służbową (w przypadku startu w MP kat. służb mundurowych takich jak m.in. (Siły Zbrojne, Straż Graniczna, Policja, ŻW, Służba Celna, AW, ABW, Straż Pożarna, Służba Więzienna, BOR, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna, Straż Miejska)

Kategoria Drużyna ‘’MP Służb Mundurowych’’ Miejsca 1-3 – liczą się najlepsze miejsca pierwszych 3 osób z drużyny.

Kategoria Drużyna Kluby Miejsca 1-3 – liczą się najlepsze miejsca pierwszych 3 osób z drużyny.

K/M – 1 16 – 29 lat  (1988-2001)

K/M – 2 30 – 39 lat  (1978-1987)

K/M – 3 40 – 49 lat  (1968-1977)

K/M – 4 50 – 59 lat  (1958-1967)

K/M – 5 60 lat +      (<1957)

SPECJALNA KATEGORIA (NOC, DZIEŃ, EKSTREMALNY)

18-20.08.2017r. PRZECHODNI KRYSZTAŁOWO-SZKLANY PUCHAR DZIKIEGO WEEKENDU

OPEN 1-3 MIEJSCA K/M

K/M – 1 16 – 29 lat  (1988-2001)

K/M – 2 30 – 39 lat  (1978-1987)

K/M – 3 40 – 49 lat  (1968-1977)

K/M – 4 50 – 59 lat  (1958-1967)

K/M – 5 60 lat +      (<1957)

 1. NAGRODY

– gwarantowane medale pamiątkowe dla wszystkich zarejestrowanych i opłaconych do dnia 1.08.2017r.
– gwarantowana Koszulka Techniczna w biegu ekstremalnym dla zawodników, którzy zarejestrują się i  opłacą startowe uwzględniając opłatę za „Ekstremalny Dzikobieg” lub cały „Dziki Weekend – 3 Edycje” do dnia 1.08.2017 r. (liczy się data wpływu na konto Organizatora)
– pierwsza trójka zwycięzców w Biegu Głównym w dniu 19.08.2017r. w kategorii „Open” Kobiet i Mężczyzn otrzymają puchary „Dzika”, nagrody finansowe w postaci Voucherów.
– wśród uczestników poszczególnych biegów wręczymy drogą szczęścia nagrody rzeczowe, vouchery.
– Puchary dla najlepszych trzech drużyn OPEN, MP Strażaków, MP Służb Mundurowych (warunkiem sklasyfikowania drużyny jest start co najmniej (3 osób w „Ekstremalnym Dzikobiegu”,  3 osób „Bieg Szlakiem Dzika” lub cały Dziki Weekend), liczą się najlepsze miejsca M/K OPEN)
– Puchary 1-3 miejsca w kategoriach, nagrody rzeczowe dla najlepszych 3 zawodników służb mundurowych i strażaków.

– Najstarszy i Najmłodszy uczestnik biegu głównego, Puchar Specjalny „Siła i Wierność”- (dla wielokrotnego uczestnika imprezy),  Puchar „Szczęśliwy Dzik” (wyłoniony drogą tzw. szczęścia).

3 Edycje – nagradzamy po z sumowaniu ilości punktów, nagradzamy Pucharami „Dzika” 1-3 miejsca OPEN M/K i Kategorie Wiekowe

 1. OPŁATY

Wpłaty na dane i nr konta : 

Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”

 1. Długosza 53, 72-010 Police

BGŻ 08 2030 0045 1110 0000 0400 3830 

 UWAGA — OPŁATY DOKONUJEMY PO UPRZEDNIEJ REJESTRACJI NA STRONIE www.dzikiweekend.pl – LINK ZAPISY.

 

18-20.08.2017r.  3DNI /EDYCJE „Dziki Weekend 2017”

( Pakiet zawiera: Nr startowy x2, pakiet na posiłek (obiad domowy) x 2, talon na dzika, chip, medale na mecie x 3, koszulka techniczna sportowa, pakiet na ognisko, gadżet – pamiątka, torba)

– do 15 kwietnia – koszt udziału jednego zawodnika (Noc, Dzień, Ekstremalny) 140 PLN (Tytułem Imię Nazwisko, rocznik, z dopiskiem Dziki Weekend)

– do  14  sierpnia – koszt udziału jednego zawodnika Noc, Dzień, Ekstremalny 170 PLN (Tytułem Imię Nazwisko, rocznik, z dopiskiem Dziki Weekend)

 (w dniu startu opłaty w biurze zawodów 170 PLN )

( UWAGA!!! od daty 01.08.16r. zaksięgowane opłaty startowe oraz w dniu zawodów  NIE ZAWIERAJĄ KOSZULKI TECHNICZNEJ W PAKIECIE STARTOWYM, GADŻETU I BRAK MEDALI OKOLICZNOŚCIOWYCH)

……………………………………………………………………………………………………………………….

18.08.2017r.  VII „Nocny Bieg Szlakiem Dzika” 5km

( Pakiet zawiera: Nr startowy, medal, chip, pakiecik na ognisko, pamiątka, energetyk , torba)

– do 15 kwietnia – koszt udziału jednego zawodnika Noc 35 PLN (Tytułem Imię Nazwisko, rocznik, z dopiskiem NOC)

– do 14 sierpnia – koszt udziału jednego zawodnika Noc 40 PLN (Tytułem Imię Nazwisko, rocznik, z dopiskiem NOC)

(w dniu startu opłaty w biurze zawodów 40 PLN )

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

19.08.2017r.  VII „Bieg Szlakiem Dzika”, III ”Przełajowe Mistrzostwa Polski i Województwa Strażaków” „Nordic Walking” na 10km

( Pakiet zawiera: Nr startowy , pakiet na obiad (dwa dania i kompocik), talon na dzika, chip, medal na mecie, PAMIĄTKA i GADŻET IMPREZY, energetyk, torba)

– do 15 kwietnia – koszt udziału jednego zawodnika Dzień 50 PLN (Tytułem Imię Nazwisko, rocznik, z dopiskiem Dzik lub Nordic)

– do 14 sierpnia – koszt udziału jednego zawodnika Dzień 60 PLN (Tytułem Imię Nazwisko, rocznik, z dopiskiem Dzik lub Nordic)

 (w dniu startu opłaty w biurze zawodów 60 PLN )

( UWAGA!!! od daty 01.08.17r. zaksięgowane opłaty startowe oraz w dniu zawodów  NIE ZAWIERA PAMIĄTKI W PAKIECIE STARTOWYM oraz MEDALU)

……………………………………………………………………………………………………………………….

20.08.2017r.  II „Ekstremalny Dzikobieg”, III „Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych” 7,5km

( Pakiet zawiera: Nr startowy , pakiet na obiad (dwa dania i kompocik), chip, medal na mecie, Koszulka Techniczna z logo imprezy, gadżet, woda na mecie, energetyk, torba)

– do 15 kwietnia – koszt udziału jednego zawodnika Ekstremalny 80 PLN (Tytułem Imię Nazwisko, rocznik, z dopiskiem EKSTRIMA)

– do 14 sierpnia – koszt udziału jednego zawodnika  Ekstremalny 100 PLN (Tytułem Imię Nazwisko, rocznik, z dopiskiem EKSTRIMA)

 (w dniu startu opłaty w biurze zawodów 100 PLN )

( UWAGA!!! od daty 01.08.17r. zaksięgowane opłaty startowe oraz w dniu zawodów  NIE ZAWIERA KOSZULKI TECHNICZNEJ W PAKIECIE STARTOWYM oraz MEDALU)

…………………………………………………………………………………………………………..

UWAGA !!!!                                                                                                      UWAGA !!!!                    

Organizator nie dopuszcza możliwości zwrotu wpisowego, możliwość przepisania zawodnika do 25.07.2017 r. – KOSZT MANIPULACYJNY OD 30.06.2017 w ZMIANACH WYNOSI 10 PLN.

VOUCHER i WŁASNORĘCZNIE UZUPEŁNIONA KARTKA Z IMIENIEM, NAZWISKIEM, DATĄ URODZENIA MUSI BYĆ ODESŁANA NA ADRES SKB DZIK, ul. JANA DŁUGOSZA 53, 72-010 POLICE – DO DNIA 30 CZERWCA 2017 ROKU. OBOWIĄZKIEM OSOBY DEKLAROWANEJ JEST REJESTRACJA NA DANE WYBRANE ZAWODY, OCZYWIŚCIE JEST MOŻLIWOŚĆ DOPŁATY DO INNYCH BIEGÓW JEŚLI VOUCHER NIE JEST NA CAŁY „DZIKI WEEKEND” – UWZGLĘDNIAMY REGULAMIN. Kontakt Wojciech Bobrowski 506013223.

……………………………………………………………………………………………………………..

 1. BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW

– Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną / służbową.  —– Warunkiem udziału w biegach jest własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
– Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów, służb porządkowych, sędziów Głównych i punktowych oraz służb medycznych.
– Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy.
– Zawodnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i trasie biegu.
– Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
– Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.

 1. POMIAR CZASU

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów i zobowiązany jest do przymocować go w  bucie startowym w dniach  startów 18 – 20. 08. 17r. Na starcie oraz mecie biegu znajdować się będą maty kontrolne, dzięki nim odnotujemy pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.

Pomiar czasu wykona FIRMA SPORT-TIME, organizator zapewnia pomiar według czasów netto (liczy się czas przekroczenia linii startu i mety) – strona: http://www.sport-time.com.pl  

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.                                                      – Odbiór pakietów tylko osobiście przez zawodnika i z dokumentem tożsamości lub w przypadku służb mundurowych z legitymacją służbową.
– Organizator zapewnia wodę pitną na trasie biegu w dniu 19-20.08.  oraz na mecie w każdym dniu startowym.
– Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne imprezy (punkty stałe oraz mobilne w załodze minimum 14 ratowników medycznych i lekarza), co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie
– Organizator zapewnia darmowy nocleg w ograniczonej ilości 200 miejsc, internat szkolny Police – na podstawie REZERWACJI, odp. Piotr Lewandowski ( 783-107-081 )
– Nagrody i puchary nie odebrane do 5 dni po zakończeniu zawodów przekazujemy na rzecz Organizatora.
– Organizator zapewnia parking, szatnie na terenie OSiR Police ul. Piaskowa 97 i Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Piaskowa 99, DEPOZYT na POLANIE W KAŻDYM DNIU STARTU.
– Organizator zapewnia wyżywienie po biegu serwowane na stołówce SP8 (domowy obiad -2 dania) i w dniu 19.08.17r. przewidziany dodatkowo poczęstunek z dzika. W dniu 18.08. po biegu nocnym przewidziane ognisko i regeneracyjny posiłek w plenerze.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz zmian. Dyrektor Biegu podejmuje kluczowe decyzje końcowe oraz sporne.

Z poważaniem,
Organizatorzy

 

 

Medal 2017Drukowanie

Film 2015 / 2016