DOG RUN 2017

Pobiegnij sam lub ze swoim psem i pomóż innym!

SKB Dzik zaprasza na pierwszy, charytatywny Bieg dla Fundacji Dom Tymianka w Warszawie- RUN DOG 2017. Już 4.11.2017 biegająco, pomożemy Fundacji Dom Tymianka która wspiera stare, schorowane psy oraz koty. Biegniemy towarzysko, rekreacyjnie, ale przede wszystkim charytatywnie, ponieważ całkowity dochód z imprezy przeznaczymy na potrzeby Fundacji Dom Tymianka! Jeśli kochasz zwierzęta, to nie może Cię tam zabraknąć! Zachęcamy do udziału ze swoimi czworonogami!
Po biegu każdy otrzyma piękny, pamiątkowy medal. Na biegu liczy się dobra zabawa oraz pomoc mniejszym braciom.
Razem możemy sprawić aby Dom Tymianka pełen był merdających ogonów!

Zapisy: http://www.e-gepard.eu/pl/show-contest/425
Regulamin: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1874395732589770&set=gm.106100406815060&type=3&theater
Trasa: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1874525669243443&set=gm.106397836785317&type=3&theater
Konkurs: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1875606979135312&set=gm.108562023235565&type=3&theater
Bezpieczeństwo: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1875687855793891&set=gm.108715773220190&type=3&theater

 

REGULAMIN
Charytatywny DOG RUN 2017- bieg dla Fundacji „Dom Tymianka”
04. 11. 2017 r. Police

1. CEL ZAWODÓW
Cel główny : Pomoc w zbiórce na Fundację Dom Tymianka w Warszawie. 
Fundacja „Dom Tymianka” to fundacja non profit zajmująca się bezdomnymi psami oraz ko-tami. Głównym celem Fundacji jest wyciąganie ze schronisk najbardziej zaniedbanych psów, szczególnie psich staruszków. „Dom Tymianka” jest równocześnie rodzinnym domem zwie-rząt, a ponieważ Mieszkańców i Podopiecznych „Domu Tymianka” nie da się opisać w kilku zdaniach, zapraszam do nas: www.pelnialatawdomutymianka.blogspot.com
Pozostałe cele:
• popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej
• popularyzacja biegów rekreacyjnych oraz przełajowych
• zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia
• promocja powiatu i gminy Police oraz miasta Szczecin
• rozwój przełajowych imprez biegowych w woj. zachodniopomorskim
• promocja zrównoważonej gospodarki leśnej oraz walorów przyrodniczych i turystycznych 
• popularyzacja dog trekkingu,

2. ORGANIZATOR i KONTAKT

Organizator i koordynatorzy biegu:

Organizator: 
Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”
www.kbdzik.pl
biegszlakiemdzika@gmail.com
Izabela i Wojciech Bobrowscy tel. 506 013 223

Koordynatorzy biegu:
Michał Cybulski – 513 442 887
Anna Cybulska- 506 213 179

Pytania w sprawie biegu prosimy kierować na maila: dogrunszczecin@gmail.com

Sprawy techniczne biegu, trasa: biegszlakiemdzika@gmail.com

 

3.TERMIN I MIEJSCE 
Zawody odbędą się 4 listopada 2017 r. (sobota) na terenie Polany Sportowej w Szczecinie oraz Puszczy Wkrzańskiej – Osiedle Głębokie, droga Siedmiu Młynów lub Parking Leśnictwa Głębokie ul. Miodowa.

Dojazd:
Szczecin: Tramwaj nr 1 lub 9 
Police: autobus 103 oraz 106
Parking w okolicach Polany Sportowej, droga Siedmiu Młynów lub Leśnictwo Głębokie – parking na ul. Miodowej.

START oraz META wszystkich biegów: polana sportowa 
O godz. 11.00- bieg główny 
O godz. 11.10 – bieg z psami
O godz. 11.15 – Nordic Walking

 

4. TRASA
CHARYTATYWNY DOG RUN- 5 kilometrowa pętla prowadząca leśnymi duktami.
Mapa trasy: do wglądu na stronie wydarzenia: Charytatywny Dog Run 2017
https://www.facebook.com/events/104636780294756/?active_tab=about
Limit czasowy: 1h30min. 
Limit uczestników: 200 osób, z możliwością zwiększenia limitu do 250 w razie większego zain-teresowania.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY CHARYTATYWNY DOG RUN 
8.00 – w dniu 04.11.17 r. – otwarcie biura zawodów ( Biuro zawodów na Polanie Sportowej)
10.30 – zamknięcie listy startowej biegu głównego
11.00 – Start do Biegu Głównego 
11.10- Start biegu z psami 
11.15 – Start Nordic Walking
13:00 – Wydawanie posiłku regeneracyjnego 
13.30-14.30 – wręczanie nagród: dla zwycięzców biegu oraz dla wybranych uczestników biegu
15.00 – zamknięcie biura zawodów

5. UCZESTNICTWO
W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:
– dokonają elektronicznego zgłoszenia, za pomocą formularza umieszczonego na stro-nie kbdzik.pl – ZAPISY 2017 CHARYTATYWNY DOG RUN (UWAGA: Zapisy do biegu będą również możliwe w dniu 04.11.2017 r. w biurze zawodów na polanie 8:00 – 10:30)
– są powyżej 15 roku życia, umożliwiony indywidualny start jeśli przedstawią pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
– przedstawią zaświadczenie lekarskie o zdolności do czynnego uczestnictwa w przełajowych biegach długodystansowych lub podpiszą oświadczenie o takiej zdolności i starcie na własną odpowiedzialność

7.KATEGORIE 
OPEN Miejsce 1 (Kobiety i Mężczyźni) nagradzane Pucharami – Bieg główny 
OPEN Miejsca 1 (Kobiety i Mężczyźni) nagradzane Pucharami- Biegacze z psami 
OPEN Miejsca 1 (Kobiety i Mężczyźni) nagradzane Pucharami- nordic walking

NAGRODY
W biegach indywidualnych zapewniamy dla wszystkich medale okolicznościowe ( konieczna jest rejestracja elektroniczna do 1.11.2017) 
Wśród uczestników biegu głównego zostaną nagradzane szczęśliwe miejsca nagrodami rzeczowymi.

OPŁATY
(Pakiet zawiera: Nr startowy, medal na mecie, posiłek regeneracyjny oraz napoje na mecie). 
Koszt udziału w biegu to 30 zł (opłata przy rejestracji elektronicznej). 
Zapisy będą dokonywane elektronicznie na stronie: http://www.e-gepard.eu/pl/show-contest/425

WSPARCIE:
Serdecznie zachęcamy także do dodatkowego wsparcia Fundacji Dom Tymianka: 
Fundacja „Dom Tymianka” 
Kołaki – Kwasy 8 
06-406 Opinogóra Górna 
Numer konta BZ WBK : 
52 1090 1694 0000 0001 1684 9209 
DLA PRZELEWÓW Z ZAGRANICY: 
SWIFT (BIC) BANKU: WBK PPL PP 
IBAN: PL52 1090 1694 0000 0001 1684 9209 
KRS Fundacji: 0000390586

BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Każdy z uczestników mu-si posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną. Warunkiem udziału w biegach jest własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie po-nosi z tego tytułu odpowiedzialności.
Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się poleceń wydawanych przez organizato-rów, służby porządkowe oraz zabezpieczenie medyczne
Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy
Zawodnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i trasie bie-gu.
Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika
Organizatorzy zapewniają depozyt więcej informacji u organizatorów. 
Uczestnicy biegu startujący z psami zobowiązani są do trzymania swoich podopiecznych na smyczy przez cały czas trwania biegu. 
Pies biorący udział w biegu jest zdrowy i posiada ważne sczepienie przeciwko wściekliźnie. Nie przejawia zachowań agresywnych w stosunku do innych psów i ludzi, jest w wieku min. 4 miesiące oraz nie jest suką w czasie ciąży, rui, ani karmienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
Organizator zapewnia wodę pitną na trasie biegu
Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne imprezy , co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

Wszelkie informacje dotyczące biegu będą na bieżąco aktualizowane na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/104636780294756/?active_tab=about

Z poważaniem,
Organizatorzy