PRZEŁAJOWY TEST COOPERA

ZAPRASZAMY – ZAPISZ SIĘ

LINK Z ZAPISAMI INDYWIDUALNYMI – 

http://www.e-gepard.eu/show-race/751

12 MINUTOWY BIEG Z PSEM – 

http://www.e-gepard.eu/show-race/831

LINK Z ZAPISAMI DRUŻYNOWYMI (3 osobowa reprezentacja x 36 min)

https://www.goo.gl/forms/kyyC3H18p1

III „Przełajowy Test Coopera – idziemy i biegniemy dla Filipka”

Regulamin:

III „Przełajowego Testu Coopera – idziemy i biegniemy dla Filipka”

12. 11. 2017 r. Police

 1. CEL ZAWODÓW
 • Pomoc w zbiórce dla 5 letniego Filipka, maluszek od urodzenia nie widzi a czeka na swoją pierwszą operacje.
 • Filip jest 5 letnim niewidomym chłopcem z niepełnosprawnością ruchową jak i intelektualną w stopniu umiarkowanym . Urodził się jako skrajny wcześniak w 25 tygodniu ciąży z wagą 880g. Obecnie chodzi trzymany za ręce lub ze specjalistycznym balkonikiem, nie mówi przez co jest problem w komunikowaniu się, rozumie co się do niego mówi i wykonuje proste polecenia ( np. pomaga w ubieraniu się). Ma bardzo dobrą pamięć muzyczną- szybko zapamiętuję różne odgłosy jak i piosenki i potrafi je samodzielnie odtworzyć .
 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej
 • popularyzacja biegów rekreacyjnych oraz przełajowych
 • zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia
 • promocja powiatu i gminy Police oraz walorów przyrodniczych Puszczy Wkrzańskiej
 • rozwój przełajowych imprez biegowych w woj. zachodniopomorskim
 • promocja zrównoważonej gospodarki leśnej oraz walorów przyrodniczych i turystycznych Nadleśnictwa Trzebież
 1. ORGANIZATOR i KONTAKT
 • Wojciech Bobrowski – dyrektor biegu tel. 506 013 223
 • Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”

e-mail: biegszlakiemdzika@gmail.com
www.kbdzik.pl

 1. TERMIN I MIEJSCE 

Zawody odbędą się 12 (Niedziela) listopada 2017 r. w miejscowości Police k. Szczecina
START oraz META wszystkich biegów: polana za SP 8, ul. Piaskowa 99 w Policach.
Godz. 11:00 – START Pierwszej Grupy do Biegu Głównego (biegamy w grupach 30 osobowych – czas 12:00 minut dla każdej grupy).

 

4.TRASA.
III „Przełajowego Testu Coopera” – 12 minut

Urozmaicona trasa polno – leśna, okrążenie ma 500 metrów. ( LIMIT Czasowy 12 minut dla każdego zawodnika i zasada jest jedna jak najwięcej przebiec okrążeń w czasie 12 minut)

„Przełajowego ULTRA Test Coopera” – 36 minut

Urozmaicona trasa polno – leśna, okrążenie ma 500 metrów. ( LIMIT Czasowy 36 minut dla 3 zawodników i zasada jest jedna jak najwięcej przebiec okrążeń w czasie 36 minut dla całej drużyny, zabrania się biegania jednocześnie więcej niż jedna osoba z drużyny. Zmiana zawodnika może być dokonana po pokonaniu minimum jednego okrążenia za pomocą przekazania pałeczki z chipem pomiarowym.)

 1. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 

III „Przełajowego Testu Coopera

8.00 – w dniu 12.11.17 r. – otwarcie biura zawodów ( BUDYNEK OSiR , ul. Piaskowa 97 w Policach)
10.45 – zamknięcie listy startowej biegu głównego
11.00 – Start Ostry do Biegu Głównego – Pierwszej Grupy 30 osobowej ,  kolejne Grupy startują odpowiednio ok. co 16-18 minut. Start ULTRA DRUŻYNY ( UWAGA start ULTRA ok. 12:40 może ulec zmianie +- 20 minut)
12:00 – ognisko dla rozgrzewki, wydawanie grochówki.
ok. 14.00 – wręczanie nagród
15.00 – zamknięcie biura zawodów

 1. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:

 • – dokonają elektronicznego zgłoszenia, za pomocą formularza umieszczonego na stronie kbdzik.pl –  ZAPISY Przełajowy Test Coopera
 • (UWAGA: Zapisy do biegu będą również możliwe w dniu 12.11.2017 r. w biurze zawodów na polanie 8:00 – 10:30)
 • – ukończyli 3 rok życia do dnia 12.11.2017 r. i będą iść lub biec z opiekunem.
 • – ukończyli 3 rok życia (start z rodzicem lub opiekunem), powyżej 15 roku życia umożliwiony indywidualny start jeśli  przedstawią pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
 • – przedstawią zaświadczenie lekarskie o zdolności do czynnego uczestnictwa w przełajowych biegach długodystansowych lub podpiszą oświadczenie o takiej zdolności i starcie na własną odpowiedzialność
 • – Klasyfikacja drużynowa składa się z 3 osób.  Drużyna w dowolnym składzie biegaczy lub biegaczek, każdy musi pokonać minimum jedno okrążenie (500 metrów). Zespół posiada pałeczkę z chipem którą przekazują dla Siebie na strefie zmian. Drużyna która pokona jak najwięcej okrążeń i dodany dystans wygrywa. Czas dla drużyny to 36 minut.

7.KATEGORIE 

OPEN Miejsca 1 – 3 nagradzane Pucharami – Mężczyźni i Kobiety 
Nordic Walking – Miejsca 1 – 3 nagradzane Pucharami – Mężczyźni i Kobiety

 Kategorie:

Mistrzostwa Gmin Powiatu Polickiego – drużynowo  I-III miejsca (liczy się najlepszy wynik 2M + 1K z każdej Gminy Powiatu: Policki, Dobra, Kołbaskowo i Nowe Warpno)
Najmłodszy uczestnik  
Najstarszy uczestnik

Drużyna miejsca I-III (najlepsze 3 miejsca zawodników i zawodniczek z drużyny którzy uzyskają jak najdłuższy dystans)

 1. NAGRODY
 • W biegach indywidualnych zapewniamy dla wszystkich medale okolicznościowe i BUFF (komin pamiątkowy) dla zarejestrowanego do 30 października br.
 • Wśród uczestników biegu głównego zostaną nagradzane szczęśliwe miejsca nagrodami rzeczowymi.
 1. OPŁATY
  ( Pakiet zawiera: Nr startowy, medal na mecie i pamiątkowy BUFF (z darowizną uiszczoną do dnia 30 października br.), posiłek regeneracyjny.

– do 30 września 2017 r. – koszt udziału jednego zawodnika w III ”Przełajowym Teście Coopera” wynosi 35 złotych
– do 01 listopada 2017 i w dniu zawodów opłata wynosi 40 złotych

UWAGA!!! Wpłaty zostaną w 100% przekazane na leczenie Filipka .

 1. BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną. Warunkiem udziału w biegach jest własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się poleceń wydawanych przez organizatorów, służby porządkowe oraz zabezpieczenie medyczne
 • Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy
 • Zawodnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i trasie biegu.
 • Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego
 • Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne imprezy , co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

Z poważaniem,
Organizatorzy