ZAPISY 2017

UWAGA! Pragniesz wystartować w trzech lub w dwóch biegach!!! Startujesz Cały Dziki Weekend? Zarejestruj się osobno na każdy z 3 biegów i opłać jedną stawkę opłat wg regulaminu.  

noc-dzik-zapisy

7-dzik-zapisy

ekstremalny-dzikobieg-3-zapisy