BIEG CHEMIKA 2017

 WYNIKI – 2017- Przełajowy Bieg Chemika

REGULAMIN PIERWSZY ” PRZEŁAJOWY BIEG CHEMIKA” 5 km – 27.05.2017r. Trzebież

 • Regulamin ZawodówI ”Przełajowy Bieg Chemika” – 27. 05. 2017 r. (sobota)REGULAMIN

   1.CEL ZAWODÓW

 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej, 

  popularyzacja biegów rekreacyjnych,

  zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia,

  rozwój przełajowych imprez biegowych w woj. Zachodniopomorskim.

2. ORGANIZATOR i KONTAKT

 • ORGANIZATOR – Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”                                                             

  SPONSOR GŁÓWNY – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

  KONTAKT e-mail:biegszlakiemdzika@gmail.com

  Wojciech Bobrowski – 506 013 223

  Piotr Lewandowski – 783 107 081

   Strona i zapisy:  www.kbdzik.pl – link BIEG CHEMIKA

3. TERMIN,  MIEJSCE I NAZWY

 • Zawody odbędą się w dniu 27.05.2017 r. w miejscowości Trzebież, woj. Zachodniopomorskie       START i META biegu: Główna Plaża w Trzebieży (przy wieży widokowej) 

 • 27.05.2017r. – START GŁÓWNY godz. 11:15

4. TRASA

 • Teren plaży, utwardzony, teren pagórkowaty, przeszkody naturalne – trasa przełajowa o       dystansie 5 kilometrów J. Pomiar czasu zostanie dokonany ręcznie przy użyciu stopera z drukiem cyfrowym – na zasadach biegów przełajowych.

5. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

 • Termin zawodów: 27/05/17r. (sobota)      

  Program szczegółowy:

  8:45 do 10:50 wydawanie pakietów ( BIURO – PLAŻA TRZEBIEŻ),

  11:00 – zamknięcie listy startowej biegu głównego,

   11.15 – Start Ostry do Biegu Głównego,

   12:00 – wydawanie ciepłego posiłku (grochówka),

  12.00-12-30  – wręczanie nagród kategoria OPEN (miejsca 1-3) i PRZEŁAJOWY MISTRZ GRUPY AZOTY (miejsca 1-3).

6. UCZESTNICTWO

 • W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:

  Dokonają elektronicznego zgłoszenia i opłaty startowej zgodnej z regulaminem, za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.kbdzik.pl – odnośnik BIEG CHEMIKA,

  (UWAGA: zapisy do biegu będą również możliwe w dniu 27.05.2017 r. w biurze zawodów)

  Zapisów elektronicznych dokonujemy do dnia 18.05.2017 włącznie (wpłata zaksięgowana do dnia 18.05.2017 zapewnia medal i koszulkę),

  Rejestracja i start w I ”Przełajowym Biegu Chemika” oznacza zgodę na wykonywanie zdjęć i wykorzystanie ich do celów promocyjnych imprezy,

 • Organizator zapewnia bezpłatny start 30 zarejestrowanym pracownikom GRUPY KAPITAŁOWEJ AZOTY – status zawodnika, który zadeklaruje się jako pracownik zostanie potwierdzony przez Organizatora z działem HR Grupy Azoty.

7. KATEGORIE

 • OPEN Miejsca 1-3 M i K         

  OPEN Miejsca 1-3 Kategoria Przełajowy Mistrz GRUPY AZOTYna 5 kilometrów

 • OPEN Miejsca 1-3 Kategoria SŁUŻBY MUNDUROWE
 • OPEN Miejsca 1-3 K i M – NORDIC WALKING

8. NAGRODY

 • Gwarantowane medale pamiątkowe i koszulki dla wszystkich zarejestrowanych do 18.05.17r.

  i opłaconych (wpłata zaksięgowana do dnia 18.05.2017r.) lub po wyczerpaniu limitu 200 osób, puchary w każdej kategorii miejsca 1-3 i nagrody rzeczowe OPEN.

  Nagrody za zajęcie poszczególnych miejsc losowych odczytanych z KOPERTY ustalonych kilka dni przed startem J.

9. OPŁATY

 • 27.05.2017r.  –  I „Przełajowy Bieg Chemika” – START PŁATNY w pierwszym terminie 35   PLN, Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, rocznik oraz dopisek „CHEMIK”

  Pakiet zawiera: (numer startowy, medal z odlewu na mecie, koszulkę techniczną do biegania,          talon na posiłek oraz wodę)

  UWAGA!!! od daty 18.05.17r. brak rejestracji elektronicznej, przekroczenie 200 opłaconych uczestników oraz rejestracja w dniu zawodów oznacza, że organizator nie zapewnia MEDALI OKOLICZNOŚCIOWYCH I KOSZULEK TECHNICZNYCH)

 • UWAGA ORGANIZATOR ZAPEWNIA 200 MEDALI ODLEWANYCH -DECYDUJE KOLEJNOŚĆ REJESTRACJI I OPŁAT.
 •  do 12. 05. 17 r. (data zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora) to koszt 35 PLN

   do 18. 05. 17 r. (data zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora) i w dniu zawodów opłata startowa w wysokości 50 PLN.

  Wpłaty dokonujemy na dane i nr konta : 

 • Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”

Jana Długosza 5372-010 Police

 • Bank Zachodni WBK  34 1090 2590 0000 0001 3443 4401

 • UWAGA – OPŁATY DOKONUJEMY PO UPRZEDNIEJ REJESTRACJI NA     STRONIE www.kbdzik.pl – Link BIEG CHEMIKA

10. BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW

 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną,

  Warunkiem udziału w biegach jest złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach i zgodę przez prawnego opiekuna,

  Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności,

  Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów, służb porządkowych, sędziów Głównych i punktowych oraz służb medycznych,

  Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy pod opieką opiekuna prawnego,

  Zawodnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i trasie biegu,

   Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

 • Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,

  Odbiór pakietów tylko osobiście przez zawodnika i opiekuna prawnego,

  Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne imprezy (punkt stały oraz mobilny), co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie,

   Nagrody i puchary nie odebrane do 5 dni po zakończeniu zawodów przekazujemy na rzecz Organizatora Imprezy,  

   Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz zmian,

   Dyrektor Biegu podejmuje kluczowe decyzje końcowe oraz sporne,

 

ZAPRASZAJĄ GRUPA AZOTY i SKB DZIK POLICE

na I „Przełajowy Bieg Chemika” na dystansie 5 km w dniu 27.05.2017 roku Trzebież – START GŁÓWNY godz. 11:15