V PRZEŁAJOWY TEST COOPERA 2019

ZAPISZ SIĘ JUŻ NA V JUBILEUSZOWY PRZEŁAJOWY TEST COOPERA i

NA III SZTAFETOWY NIEPODLEGŁOŚCI ULTRA TEST COOPERA 

Regulamin

V „Przełajowego Testu Coopera – idziemy i biegniemy dla SOSW NR 1 DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH w Policach”

09.11.2019 r.

 1. CEL ZAWODÓW
 • Pomoc w zbiórce dla SOSW NR 1 DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH w Policach
 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej
 • popularyzacja biegów rekreacyjnych oraz przełajowych
 • zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia
 • promocja powiatu i gminy Police oraz walorów przyrodniczych Puszczy Wkrzańskiej
 • rozwój przełajowych imprez biegowych w woj. zachodniopomorskim
 • promocja zrównoważonej gospodarki leśnej oraz walorów przyrodniczych i turystycznych Nadleśnictwa Trzebież
 1. ORGANIZATOR i KONTAKT
 • Wojciech Bobrowski – Dyrektor Biegu
 • Izabela Bobrowska – Dyrektor Biura
 • Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”
 • Natura Dzika w Policach

e-mail: kbdzik@gmail.com
www.kbdzik.pl

 1. TERMIN I MIEJSCE 

Zawody odbędą się 09 (Sobota) listopada 2019 r. w miejscowości Police k. Szczecina
START oraz META wszystkich biegów: polana za SP Nr 8, ul. Piaskowa 99 w Policach.
Godz. 11:30 – START Pierwszej Grupy do Biegu Głównego (biegamy w grupach 30 osobowych – czas 12:00 minut dla każdej grupy).

START SZTAFETOWY NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ TESTU COOPERA i Mistrzostw Powiatu Polickiego ( czterech gmin)PO ZAMKNIĘCIU BIEGÓW INDYWIDUALNYCH – OK. 12:15 – 13:00

4.TRASA.
V „Przełajowego Testu Coopera” – 12 minut

Urozmaicona trasa polno – leśna, okrążenie ma 500 metrów. ( LIMIT Czasowy 12 minut dla każdego zawodnika i zasada jest jedna jak najwięcej przebiec okrążeń w czasie 12 minut)

Sztafeta/drużyna składa się z 3 osobowej ekipy (czas na drużynę 36 minut) – układ dowolny mieszany, męski lub żeński.

 1. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 

V „Przełajowego Testu Coopera

8.00 – w dniu 09.11.19 r. – otwarcie biura zawodów ( Polana za SP Nr 8, ul. Piaskowa 99 w Policach)
10.35 – zamknięcie listy startowej biegu głównego
11:30 – Start Ostry do Biegu Głównego – Pierwszej Grupy 30 osobowej ,  kolejne Grupy startują odpowiednio ok. co 15-17 minut
12:00 – wydawanie posiłku
14.00 – wręczanie nagród
14.30 – zamknięcie biura zawodów

 1. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:

 • dokonają elektronicznego zgłoszenia, za pomocą formularza umieszczonego na stronie kbdzik.pl –  ZAPISY 2019  V Przełajowy Test Coopera
 • (UWAGA: Zapisy do biegu będą również możliwe w dniu 09.11.2019 r. w biurze zawodów 8:00 – 10:35 tylko gdy będą wolne limity)
 • ukończyli 3 rok życia do dnia 09.11.2019 r. i będą iść lub biec z opiekunem.
 • ukończyli 3 rok życia (start z rodzicem lub opiekunem), powyżej 15 roku życia umożliwiony indywidualny start jeśli  przedstawią pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
 • przedstawią zaświadczenie lekarskie o zdolności do czynnego uczestnictwa w przełajowych biegach długodystansowych lub podpiszą oświadczenie o takiej zdolności i starcie na własną odpowiedzialność

7.KATEGORIE 

OPEN Miejsca 1 – 3 nagradzane Pucharami – Mężczyźni i Kobiety 
Nordic Walking – Miejsca 1 – 3 nagradzane Pucharami – Mężczyźni i Kobiety

 Kategorie:

Najmłodszy uczestnik  
Najstarszy uczestnik

Drużyna Sztafetowa – miejsca I-III (wygrywa sztafeta która pokonała najdłuższy dystans)

 1. NAGRODY
 • medale okolicznościowe dla każdego uczestnika zarejestrowanego do 27 października br.
 • wśród uczestników biegu głównego zostaną nagradzane szczęśliwe miejsca nagrodami rzeczowymi.
 1. OPŁATY
  V „Przełajowy Test Coopera”

( Pakiet zawiera: Nr startowy, medal na mecie, koszulka, posiłek regeneracyjny).

– do 10 października 2019 r. – koszt udziału jednego zawodnika w IV ”Przełajowym Teście Coopera” wynosi 35 złotych
– do 27 października 2019 i w dniu zawodów opłata wynosi 45 złotych

.

 1. III Sztafeta Ultra Testu :

( Pakiet zawiera: Nr startowy x3, Puchar TESTERA za ukończenie biegu, posiłek regeneracyjny x3) .

– do 10 października 2019 r. – koszt udziału sztafety 3-osobowej w III ”Ultra Teście Coopera” wynosi 99 złotych
– do 27 października 2019 i w dniu zawodów opłata wynosi 110 złotych

11. BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW

 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną. Warunkiem udziału w biegach jest własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się poleceń wydawanych przez organizatorów, służby porządkowe oraz zabezpieczenie medyczne
 • Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy
 • Zawodnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i trasie biegu.
 • Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego
 • Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
 • Organizator zapewnia wodę pitną na trasie biegu
 • Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne imprezy , co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

Z poważaniem,
Organizatorzy