IV PRZEŁAJOWY TEST COOPERA

ZAPISZ SIĘ JUŻ NA IV PRZEŁAJOWY TEST COOPERA i

NA II SZTAFETOWY ULTRA TEST COOPERA 36 MIN. 

– LINK: https://b4sportonline.pl/Przelajowy_Test_Coopera/index

 

IV „Przełajowego Testu Coopera – idziemy i biegniemy dla SOSW NR 1 DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH w Policach”

17.11.2018 r.

REGULAMIN

 1. CEL ZAWODÓW
 • Pomoc w zbiórce dla SOSW NR 1 DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH w Policach
 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej
 • popularyzacja biegów rekreacyjnych oraz przełajowych
 • zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia
 • promocja powiatu i gminy Police oraz walorów przyrodniczych Puszczy Wkrzańskiej
 • rozwój przełajowych imprez biegowych w woj. zachodniopomorskim
 • promocja zrównoważonej gospodarki leśnej oraz walorów przyrodniczych i turystycznych Nadleśnictwa Trzebież
 1. ORGANIZATOR i KONTAKT
 • Wojciech Bobrowski – dyrektor biegu
 • Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”
 • Natura Dzika w Policach

e-mail: kbdzik@gmail.com
 www.kbdzik.pl


 1. TERMIN I MIEJSCE 

Zawody odbędą się 17 (Sobota) listopada 2018 r. w miejscowości Police k. Szczecina
START oraz META wszystkich biegów: polana za SP Nr 8, ul. Piaskowa 99 w Policach.
Godz. 11:00 – START Pierwszej Grupy do Biegu Głównego (biegamy w grupach 30 osobowych – czas 12:00 minut dla każdej grupy).

START SZTAFETOWY PO ZAMKNIĘCIU BIEGÓW INDYWIDUALNYCH – OK. 12:30 – 13:00

 

4.TRASA.
IV „Przełajowego Testu Coopera” – 12 minut

Urozmaicona trasa polno – leśna, okrążenie ma 500 metrów. ( LIMIT Czasowy 12 minut dla każdego zawodnika i zasada jest jedna jak najwięcej przebiec okrążeń i metrów w czasie 12 minut, start i zatrzymanie się na sygnał Syreny)

Sztafeta drużynowa skład 3 osobowy (czas na drużynę 36 minut) – układ dowolny mieszany, męski lub żeński. Każdy z sztafety 3 osobowej musi pokonać minimum jedno okrążenie na 500 metrowe przełajowej trasie, przekazywanie pałki biegowej wyłącznie tylko w wyznaczonej strefie ZMIAN. Zmiany dokonujemy w własnym zakresie i intensywności okrążeń.

 1. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 

IV „Przełajowego Testu Coopera

8.10 – w dniu 17.11.18 r. – otwarcie biura zawodów ( Polana za SP Nr 8, ul. Piaskowa 99 w Policach)
10.45 – zamknięcie listy startowej biegu głównego
11.00 – Start Ostry do Biegu Głównego – Pierwszej Grupy 30 osobowej ,  kolejne Grupy startują odpowiednio ok. co 15 minut
12:00 – ognisko 
14.15 – wręczanie nagród
15.00 – zamknięcie biura zawodów

 1. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:

 • dokonają elektronicznego zgłoszenia, za pomocą formularza umieszczonego na stronie kbdzik.pl –  ZAPISY 2018  IV Przełajowy Test Coopera 
 • (UWAGA: Zapisy do biegu będą również możliwe w dniu 17.11.2017 r. w biurze zawodów na polanie 8:10 – 10:45)
 • ukończyli 3 rok życia do dnia 17.11.2018 r. i będą iść lub biec z opiekunem.
 • ukończyli 3 rok życia (start z rodzicem lub opiekunem), powyżej 15 roku życia umożliwiony indywidualny start jeśli  przedstawią pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
 • przedstawią zaświadczenie lekarskie o zdolności do czynnego uczestnictwa w przełajowych biegach długodystansowych lub podpiszą oświadczenie o takiej zdolności i starcie na własną odpowiedzialność

7.KATEGORIE 

OPEN Miejsca 1 – 3 nagradzane Pucharami – Mężczyźni i Kobiety 
Nordic Walking – Miejsca 1 – 3 nagradzane Pucharami – Mężczyźni i Kobiety

 Kategorie:

Mistrzostwa Gmin Powiatu Polickiego – drużynowo  I-III miejsca (liczy się najlepszy wynik 2M + 1K z każdej Gminy Powiatu: Policki, Dobra, Kołbaskowo i Nowe Warpno)
Najmłodszy uczestnik  
Najstarszy uczestnik

Drużyna Sztafetowa I-III (wygrywa sztafeta która pokonała najdłuższy dystans)

 1. NAGRODY
 • medale okolicznościowe dla każdego uczestnika zarejestrowanego do 4 listopada br.
 • wśród uczestników biegu głównego zostaną nagradzane szczęśliwe miejsca nagrodami rzeczowymi.
 1. OPŁATY
  IV „Przełajowy Test Coopera”

( Pakiet zawiera: Nr startowy, medal na mecie, posiłek regeneracyjny, odżywki).

– do 10 października 2018 r. – koszt udziału jednego zawodnika w IV ”Przełajowym Teście Coopera”wynosi 35 złotych
– do 4 listopada 2018 i w dniu zawodów opłata wynosi 45 złotych .

 1. II Sztafeta Ultra Testu :

( Pakiet zawiera: Nr startowy x3, Puchar TESTERA za ukończenie biegu, posiłek regeneracyjny x3, odżywki) .

– do 10 października 2018 r. – koszt udziału sztafety 3-osobowej w II ”Ultra Teście Coopera” wynosi 99 złotych
– do 4 listopada 2018 i w dniu zawodów opłata wynosi 110 złotych

 1. BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną. Warunkiem udziału w biegach jest własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się poleceń wydawanych przez organizatorów, służby porządkowe oraz zabezpieczenie medyczne
 • Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy
 • Zawodnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i trasie biegu.
 • Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego
 • Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
 • Organizator zapewnia wodę pitną na trasie biegu
 • Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne imprezy , co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

Z poważaniem, Organizatorzy