Regulamin

Regulamin Zawodów

III ”Bieg AZOTOWY” – 25.05.2019 r. (sobota)

REGULAMIN

 

 

 1. CEL ZAWODÓW

 

popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej, 

popularyzacja biegów rekreacyjnych,

zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia,

rozwój przełajowych imprez biegowych w woj. Zachodniopomorskim.

 

 1. ORGANIZATOR i KONTAKT

 

SPONSOR GŁÓWNY – GRUPA AZOTY

ORGANIZATOR DNI CHEMIKA –

Especto Dariusz Szewczyk

 1. Stelmachów 127I

31-349 Kraków

Nip: 734-262-62-78

Regon: 120395899

ORGANIZATOR BIEGU – Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”                                                           

            KONTAKT e-mail: naturadzika.wb@gmail.com

            DYREKTOR BIEGU – Wojciech Bobrowski – 506 013 223

Strona i zapisy:  www.kbdzik.plhttps://b4sportonline.pl/DNI_CHEMIKA_GRUPY_AZOTY/

 

 1. TERMIN,  MIEJSCE I NAZWY

 

            Zawody odbędą się w dniu 25.05.2019 r. w miejscowości Trzebież, woj. Zachodniopomorskie
            START i META biegu: Główna Plaża w Trzebieży (przy wieży widokowej)

            25.05.2019r. – START GŁÓWNY godz. 10:00 (dystans 10km),

 1. TRASA

Teren plaży, utwardzony, teren pagórkowaty, teren utwardzony – (chodnik, ulica) – trasa w większej części przełajowa  na pętli 5 kilometrowej J. Pomiar czasu elektroniczny za pomocą chipów.

 1. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

     Termin zawodów: 25/05/19r. (sobota)      

      Program szczegółowy:

            8:00 do 09:50 wydawanie pakietów ( BIURO – PLAŻA TRZEBIEŻ),

            9:30  – rozgrzewka z Panią Agnieszką ALABRUDZIŃSKĄ

            09:55 – zamknięcie listy startowej biegu głównego,

            10.00 – Start Ostry do Biegu Głównego 10km (2 x 5km pętla),

            12:30 – wydawanie posiłku,

12:30 – wręczanie nagród kategoria OPEN kat. M i K (miejsca 1-3),

PRZEŁAJOWY MISTRZ GRUPY AZOTY (miejsca 1-3).

 1. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:

dokonają elektronicznego zgłoszenia i zgodne z regulaminem zobowiązują się do startu w biegu, start jest bezpłatny a więc nie uczestniczenie w imprezie oznacza zablokowanie możliwości startu innej osobie. Zgłaszamy się za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.kbdzik.pl – odnośnik BIEG AZOTOWY,

 

(UWAGA: zapisy do biegu nie będą możliwe po 20.05.2019 r. oraz w biurze zawodów (o innych m możliwościach powiadomimy)

 

zapisów elektronicznych dokonujemy do dnia 20.05.2019 włącznie – każdy uczestnik w limicie 300 osób ma zapewniony medal, worek i koszulkę okolicznościową,

rejestracja i start w III ”Biegu Azotowym” oznacza zgodę na wykonywanie zdjęć i wykorzystanie ich do celów promocyjnych imprezy,

organizator zapewnia bezpłatny start dla 200 zarejestrowanym uczestnikom i 100 pracownikom GRUPY AZOTY .

 1. KATEGORIE

      OPEN Miejsca 1-3 M i K BIEG GŁÓWNY     

      OPEN Miejsca 1-3 Kategoria Przełajowy Mistrz GRUPY AZOTYna 10 kilometrów.

 1. NAGRODY

gwarantowane medale pamiątkowe i koszulki dla wszystkich zarejestrowanych do 20.05.19r.

–  limitu 300 osób,

nagrody rzeczowe OPEN,

 1. OPŁATY

25.05.2019r.  –  III „Przełajowy Bieg Azotowy” – START BEZPŁATNY dla pierwszych zarejestrowanych 220 osób i 80 wyznaczonych przez Grupę Azoty (pracownicy).

 

Pakiet zawiera: (numer startowy, medal z odlewu na mecie, koszulkę techniczną do biegania, worek techniczny okolicznościowy, talon na posiłek oraz wodę)

 

UWAGA!!! od daty 20.05.19r. brak możliwości rejestracji elektronicznej lub po przekroczeniu 300 zarejestrowanych uczestników.      

 1. BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW

wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną,

 

warunkiem udziału w biegach jest złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach i zgodę przez prawnego opiekuna,

 

Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności,

 

uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów, służb porządkowych, sędziów Głównych i punktowych oraz służb medycznych,

 

zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy pod opieką opiekuna prawnego,

 

zawodnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i trasie biegu,

 

do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

 

nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,

 

odbiór pakietów tylko osobiście przez zawodnika i opiekuna prawnego,

 

Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne imprezy (punkt stały oraz mobilny), co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie,

 

nagrody i puchary nie odebrane do 5 dni po zakończeniu zawodów przekazujemy na rzecz Organizatora Imprezy,  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz zmian,

 

Dyrektor Biegu podejmuje kluczowe decyzje końcowe oraz sporne,

 

            Z poważaniem,
            Organizatorzy