Owocne wsparcie organizacyjne dla Klubu idzie od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach koło Szczecina od 58 lat prowadzi działalność dydaktyczno-opiekuńczą i rehabilitacyjną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo w wieku 6-24 lat.

Placówka charakteryzuje się bardzo atrakcyjnym położeniem na granicy Puszczy Wskrzańskiej. Na jej terenie znajduje się niezwykle interesujący drzewostan. Dzięki temu obszar Ośrodka jest wiecznie zielony.

Bazę placówki tworzą wolno stojące budynki dydaktyczne i internackie. W centrum zlokalizowany jest Kompleks Rehabilitacyjny z basenem rehabilitacyjnym, obiekty sportowe oraz amfiteatr. Całość terenu jest atrakcyjnie zlokalizowana i bezpieczna.

W Ośrodku naszym uczy się ponad 230 dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które z uwagi na schorzenia fizyczne i umysłowe nie mogą uczyć się w szkołach masowych.

W Ośrodku funkcjonuje obecnie: Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym, Gimnazjum, Szkoła Przyspasabiająca do Pracy, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Branżowa I stopnia, Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Prowadzimy zabiegi z zakresu fizjoterapii dla mieszkańców Polic (i nie tylko) prowadzimy w Kompleksie Rehabilitacyjnym (u. Korczaka 41) od 2007 roku.

Dysponujemy profesjonalną aparaturą medyczną przeznaczoną do zabiegów fizykalnych, która podlega stałym technicznym kontrolom. Posiadamy pełne wyposażenie zabiegowe oraz profesjonalne gabinety. Nasze zabiegi wykonują magistrowie fizjoterapii z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i z prawem do wykonywania zawodu fizjoterapeuty na co dzień  pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo w SOSW Nr 1 DNR w Policach.

Zabiegi wykonujemy tylko na podstawie aktualnego skierowania lekarskiego (możliwość bezpłatnej konsultacji z lekarzem rehabilitacji). Kontakt – mgr fizjoterapii 604202166