Dane Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Klub Biegowy „DZIK”
Ul. Jana Długosza 53
72-010 Police
REGON: 360565950
NIP: 851-318-11-17
KONTO KLUBU :
 WBK 39 1090 2590 0000 0001 3547 5800
e-mail:  kbdzik@gmail.com
Zarząd SKB Dzik: 
Prezes – Wojciech BOBROWSKI
  Zastępca Prezesa – Izabela BOBROWSKA
   Zastępca Prezesa – Piotr LEWANDOWSKI