REGULAMIN

Regulamin Zawodów

IV bieg ”Pogoń Raka” – 4.10.2020 r. (Niedziela)

REGULAMIN

 

 

  1. CEL ZAWODÓW

 – Popularyzowanie zdrowego trybu życia, wolnego od tytoniu,

 – Zachęcanie do regularnych badań profilaktycznych,

 – Przypomnienie, że listopad jest Światowym Miesiącem Świadomości Raka Płuca,

 – Promocja Miasta Szczecin,

 – Promocja Województwa Zachodniopomorskiego,

– Popularyzacja rajdów, marszów i biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji   fizycznej,

– Popularyzacja biegów rekreacyjnych, zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu    i prowadzenia zdrowego trybu życia,

 – Rozwijanie przełajowych imprez biegowych w woj. Zachodniopomorskim.

 

  1. ORGANIZATOR i KONTAKT

ORGANIZATOR rajdu / biegu „Pogoń Raka” jest Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin.

KONTAKT: e-mail: szczecin@rakpluca.org.pl

Strona i zapisy: https://www.biegpogonraka.pl

DYREKTOR rajdu / biegu – Wojciech BOBROWSKI

ORGANIZATOREM WYKONAWCZYM rajdu / biegu „Pogoń Raka” jest Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”

                KONTAKT e-mail: kbdzik@gmail.com

Strona i zapisy:  www.kbdzik.pl

 

  1. TERMIN,  MIEJSCE I NAZWY

            Zawody odbędą się w dniu 4.10.2020 r. w miejscowości Szczecin, woj. Zachodniopomorskie
                START i META rajdu / biegu: Polana Sportowa (przy osiedlu Głębokie – ul. Siedmiu Młynów)

                4.10.2020r. – START GŁÓWNY godz. 12:00 (dystans 5km w biegu przełajowego), fale startują w startach indywidualnych do godz. max 12:40.

 

  1. TRASA

Teren leśny i utwardzony, teren pagórkowaty, trasa w większej części przełajowa  na pętli  5 kilometrowej J. Pomiar czasu elektroniczny za pomocą chipów wiązanych do obuwia.

 

    5.  PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

      Termin zawodów: 04/10/20r. (Niedziela)

 Program szczegółowy:

W dniu 3.10.2020 roku biuro wirtualne otwarte w Szczecinie

od godz. 11:00 – 14:00 przy ul. Jana Pawła II 42 – wejście od ul. Śląskiej 1 piętro

W dniu 4.10.2020 roku

                8:30  do 11:15 wydawanie pakietów ( BIURO – Polana Sportowa ul. Siedmiu Młynów),

                11:30 – zamknięcie listy startowej biegu głównego,

                12.00 – Start Ostry do Rajdu Głównego (5km pętla)

                14:00 – zamknięcie trasy

               

  1. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:

dokonają elektronicznego zgłoszenia i zgodne z regulaminem zobowiązują się do startu w biegu, start jest płatny. Zgłaszamy się za pomocą formularza umieszczonego na stronie organizatora https://www.biegpogonraka.pl/ lub https://www.kbdzik.pl – odnośnik BIEG POGOŃ RAKA,

 

(UWAGA: zapisy do biegu nie będą możliwe do 20.09.2020 r. oraz w biurze zawodów jeśli zostanie uzyskany limit startujących (o innych możliwościach powiadomimy)

 

Zapisów elektronicznych dokonujemy do dnia 18.09.2019 włącznie – każdy uczestnik w limicie min. 300 – 600 osób ma zapewniony medal, buff okolicznościowy.

Rejestracja i start w IV biegu „Pogoń Raka” oznacza zgodę na wykonywanie zdjęć i wykorzystanie ich do celów promocyjnych imprezy,  prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 4 października 2020 roku ukończą 15 lat.
                             

  1. KATEGORIE

 

        OPEN Miejsca 1-3 M i K – BIEG GŁÓWNY            

                       

 

  1. NAGRODY

– gwarantowane medale pamiątkowe i buff (komin) dla wszystkich zarejestrowanych do 18.09.2020r.

– puchary za miejsca I-III w Kategorii OPEN K i M

 

  1. OPŁATY

 

– do 31.07.2020 r.               –  opłata wynosi 35 PLN

– od 01.08. – 20.09.2020 r. – opłata wynosi 40 PLN

 

Pakiet zawiera: (numer startowy, medal z odlewu na mecie, buff (komin))

UWAGA!!! od daty 20.09.20r. brak możliwości rejestracji elektronicznej lub po przekroczeniu 600 zarejestrowanych uczestników.          

  1. BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w wirtualnym biurze zawodów. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną oraz zgodę opiekuna prawnego jeśli są w wieku poniżej 18 roku życia,

 

warunkiem udziału w biegach jest złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach, zgodę na wykonywanie i upublicznianie zdjęć w celu promocji biegu, podpisanie zgody RODO.

 

Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności prawnej,

 

uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów, służb porządkowych, sędziów Głównych oraz służb medycznych,

 

zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy pod opieką opiekuna prawnego,

 

zawodnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i trasie biegu,

 

do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego,

 

nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.

 

Pandemia koronawirusa wywróciła sportowy kalendarz do góry nogami. Wiele imprez zostało odwołanych, inne przełożono na późniejsze terminy. Teraz sport bardzo powoli wraca do życia, ale głównie ten rozgrywany na świeżym powietrzu i cały czas ze sporymi obostrzeniami.

Z tego względu jako organizator Biegu „Pogoń Raka” jesteśmy zobowiązani dostosować się do tych wymogów. Oto najważniejsze z nich:

Biuro zawodów:

Dla uniknięcia tłumu i kolejek, wstęp do biura zawodów będą mieli wyłącznie zarejestrowani zawodnicy (bez osób towarzyszących). Osoby odbierające pakiet startowy zobowiązane są do założenia maseczki ochronnej na twarz. Prosimy również o zabranie własnych długopisów i zachowanie wymaganej odległości 1,5 m między osobami.

Obsługa i wolontariusze zostaną wyposażeni w maseczki (przyłbice), rękawiczki i środki do dezynfekcji. Dla zawodników będzie również dostępny środek do dezynfekcji rąk.

Strefa startu/mety:

W strefie startu/mety zawodnicy zobowiązani są również przebywać w maseczkach.  Każdy zawodnik w pakiecie startowym otrzyma pamiątkowy buff (komin sportowy), który może służyć jako zabezpieczenie twarzy i nosa.  Rzecz jasna, podczas samej rywalizacji nie będzie obowiązku posiadania maseczek

Uczestnicy biegu będą startowali w kolejnych turach po 100 osób, począwszy od godziny 12.00 do 12.50 w odległościach czasowych 10 minut.

 Dla osób towarzyszących przebywających  w strefie startu/mety szczególnie w momencie startu i dekoracji – maseczki są również obowiązkowe.

Woda i  ewentualne przekąski będą dostępne wyłącznie w zamkniętych opakowaniach.

 

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,

 

odbiór pakietów tylko osobiście przez zawodnika i opiekuna prawnego,

 

Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne imprezy (punkt stały oraz mobilny), co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie,

 

nagrody i puchary nie odebrane po zakończeniu zawodów przekazujemy na rzecz Organizatora Imprezy,  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz zmian,

 

Organizator podejmuje kluczowe decyzje końcowe oraz sporne.

 

                Z poważaniem,
                Organizatorzy