REGULAMIN

Regulamin Zawodów

III bieg ”Pogoń Raka” – 5.10.2019 r. (sobota)

REGULAMIN

 

 

 1. CEL ZAWODÓW

 – Popularyzowanie zdrowego trybu życia, wolnego od tytoniu,

 – Zachęcanie do regularnych badań profilaktycznych,

 – Przypomnienie, że listopad jest Światowym Miesiącem Świadomości Raka Płuca,

 – Promocja Miasta Szczecin,

 – Promocja Województwa Zachodniopomorskiego,

– Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej,

– Popularyzacja biegów rekreacyjnych, zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu    i prowadzenia zdrowego trybu życia,

 – Rozwijanie przełajowych imprez biegowych w woj. Zachodniopomorskim.

 

 1. ORGANIZATOR i KONTAKT

 

ORGANIZATOR biegu „Pogoń Raka” jest Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin.

KONTAKT: e-mail: szczecin@rakpluca.org.pl

Strona i zapisy: https://www.biegpogonraka.pl

 

ORGANIZATOREM WYKONAWCZYM biegu „Pogoń Raka” jest Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”

KONTAKT e-mail: kbdzik@gmail.com

Strona i zapisy:  www.kbdzik.pl

 

 1. TERMIN,  MIEJSCE I NAZWY

 Zawody odbędą się w dniu 5.10.2019 r. w miejscowości Szczecin, woj. Zachodniopomorskie
 START i META biegu: Polana Sportowa (przy osiedlu Głębokie – ul. Siedmiu Młynów)

  5.10.2019r. – START GŁÓWNY godz. 12:00 (dystans 5km w biegu przełajowego),

 

 1. TRASA

Teren leśny i utwardzony, teren pagórkowaty, trasa w większej części przełajowa  na pętli  5 kilometrowej J. Pomiar czasu elektroniczny za pomocą chipów wiązanych do obuwia.

 1. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Termin zawodów: 05/10/19r. (sobota)

Program szczegółowy:

W dniu 4.10.2019 roku biuro otwarte w Szczecinie

od godz. 14:00 – 19:30 przy ul. Jana Pawła II 42 – wejście od ul. Śląskiej 1 piętro

 

W dniu 5.10.2019 roku

                8:30  do 11:00 wydawanie pakietów ( BIURO – Polana Sportowa ul. Siedmiu Młynów),

                11:30  – rozgrzewka przez trenera

                11:30 – zamknięcie listy startowej biegu głównego,

                12.00 – Start Ostry do Biegu Głównego (5km pętla)

                13:00 – Poczęstunek regeneracyjny

14:00 – wręczanie nagród OPEN kat. M i K (miejsca 1-3),

 

 1. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:

dokonają elektronicznego zgłoszenia i zgodne z regulaminem zobowiązują się do startu w biegu, start jest płatny. Zgłaszamy się za pomocą formularza umieszczonego na stronie organizatora https://www.biegpogonraka.pl/ lub https://www.kbdzik.pl – odnośnik POGOŃ RAKA,

 

(UWAGA: zapisy do biegu nie będą możliwe po 20.09.2019 r. oraz w biurze zawodów jeśli zostanie uzyskany limit startujących (o innych możliwościach powiadomimy)

 

Zapisów elektronicznych dokonujemy do dnia 20.09.2019 włącznie – każdy uczestnik w limicie 600 osób ma zapewniony medal, koszulkę okolicznościową.

Rejestracja i start w III biegu „Pogoń Raka” oznacza zgodę na wykonywanie zdjęć i wykorzystanie ich do celów promocyjnych imprezy,  prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 5 października 2019 roku ukończą 15 lat.

 1. KATEGORIE

  OPEN Miejsca 1-3 M i K – BIEG GŁÓWNY            

  

 1. NAGRODY

– gwarantowane medale pamiątkowe i koszulki dla wszystkich zarejestrowanych do 20.09.2019r.

–  puchary za miejsca I-III w Kategorii OPEN K i M

 

 1. OPŁATY

– do 14.08.2019r.  –  opłata wynosi 35 PLN

– od 15.08. – 20.09.2019 r. – opłata wynosi 40PLN

Pakiet zawiera: (numer startowy, medal z odlewu na mecie, koszulkę techniczną do biegania, talon na posiłek )

UWAGA!!! od daty 20.09.19r. brak możliwości rejestracji elektronicznej lub po przekroczeniu 600 zarejestrowanych uczestników.         

 1. BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną oraz zgodę opiekuna prawnego jeśli są w wieku poniżej 18 roku życia, 

warunkiem udziału w biegach jest złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach, zgodę na wykonywanie i upublicznianie zdjęć w celu promocji biegu, podpisanie zgody RODO.

 Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności prawnej,

 uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów, służb porządkowych, sędziów Głównych i punktowych oraz służb medycznych,

zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy pod opieką opiekuna prawnego,

zawodnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i trasie biegu,

do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego,

nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,

odbiór pakietów tylko osobiście przez zawodnika i opiekuna prawnego,

Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne imprezy (punkt stały oraz mobilny), co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie,

nagrody i puchary nie odebrane po zakończeniu zawodów przekazujemy na rzecz Organizatora Imprezy,  

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz zmian,

Organizator podejmuje kluczowe decyzje końcowe oraz sporne.

                Z poważaniem,
                Organizatorzy