ŚRODA 4 lipca br. – czyli dziki trening o godz. 19:00, startujemy z OSiR w Policach, ul. Piaskowa 97.
Biegniemy po trasie 5 km i części ekstremalnego, mały rekonesans